Uczniowie skarżyskiego „Ekonomika” poznawali pracę starostwa w ramach Dnia Przedsiębiorczości 2023

Data:

W środę 22 marca, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, w ramach udziału w programie Dzień Przedsiębiorczości 2023, odwiedzili starostwo powiatowe. Wizyta w starostwie była dla uczniów okazją do poznania pracy urzędu oraz przybliżenia zadań, jakie na co dzień realizuje samorząd powiatowy.

Wizyta, uczniów trzeciej i czwartej klasy o profilu ekonomia i rachunkowość, w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej związana była z udziałem Zespołu Szkół Ekonomicznych w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości 2023”. Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z zakładem pracy ma możliwość zweryfikować informacje o pracy na danym stanowisku. Zdobywa w ten sposób również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Wizytę w naszym starostwie młodzież rozpoczęła od spotkania z przedstawicielami władz powiatu – członkiem zarządu Adamem Ciokiem i sekretarzem Małgorzatą Nosowicz. Członek zarządu A. Ciok przybliżył uczniom działania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego w zakresie podziału administracyjnego, a także omówił zakres działań prowadzonych przez zarząd powiatu oraz jaką rolę w samorządzie pełnią radni. Sekretarz Powiatu omówiła zagadnienia związane z pracą i kompetencjami urzędu, a także, z jakimi problemami i sprawami mieszkańcy powiatu skarżyskiego mogą zgłaszać się do starostwa. Natomiast rzecznik prasowy Jolanta Jagiełło poinformowała, poprzez jakie działania realizowana jest współpraca samorządu powiatowego z mediami oraz w jaki sposób rzecznik kreuje pozytywny wizerunek władz powiatu i jego organów w mediach i wśród lokalnej społeczności m.in. na przykładzie cyklicznego magazynu telewizyjnego pn. „Skarżyski – Powiat z widokiem nie tylko na góry”. 

Uczniowie mieli także możliwość bliższego poznania pracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w zakresie Biura Obsługi Interesanta i Archiwum oraz Referatu Praw Jazdy i Referatu Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu. Zadania i kompetencje tych komórek omówiły naczelnik wydziału organizacyjnego Anna Bugajska oraz Sylwia Żmijewska, starszy inspektor w wydziale komunikacji.

Z zaciekawieniem wysłuchali także rzecznika konsumentów Moniki Czerwińskiej – Babiarz, która omówiła jakie prawa mają konsumenci oraz z jakimi sprawami można się zwrócić po pomoc i poradę do Biura Rzecznika Konsumentów działającego w starostwie powiatowym. Uczniowie otrzymali także poradniki i ulotki dotyczące praw konsumentów.

Na zakończenie nasi goście otrzymali drobne upominki.

Starostwo natomiast otrzymało od uczniów „Ekonomika” podziękowanie za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.