Ćwiczenia skarżyskich strażaków z zakresu ratownictwa technicznego

Data:

23 maja 2023 roku w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzono ćwiczenia na stacji kasacji pojazdów.

Celem ćwiczeń było praktyczne utrwalenie wiadomości z metodyki działań przy wypadkach drogowych samochodów z udziałem osób poszkodowanych oraz doskonalenie umiejętności z zakresu sprawiania i obsługi sprzętu ratownictwa technicznego. Scenariusz do ćwiczeń zakładał wypadek drogowy samochodów osobowych, uwolnienie osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów, ich ewakuację oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.                                                           

Działania związane z ćwiczeniami  przeprowadzono w oparciu o sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu JRG w Skarżysku-Kamiennej i jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie, której druhowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach.  

Opracowanie: st.bryg. Janowski Jarosław – dowódca JRG w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st.bryg. Janowski Jarosław – KP PSP Skarżysko-Kamienna