Powiat Skarżyski wybuduje rondo na skrzyżowaniu ulic — Towarowej i 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

Data:

To już pewne. Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu ulic Towarowej i 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej powstanie małe rondo. Umowa na realizację inwestycji została podpisana. Prace ruszą już w czerwcu. – Jest to kolejna inwestycja realizowana w mieście przez Powiat Skarżyski przy wykorzystaniu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz własnych – zaznacza starosta Artur Berus.

W ramach realizacji zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej  z ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” wybudowane zostanie małe rondo oraz obie ulice zostaną przebudowane w granicach istniejącego pasa drogowego.

Prace związane z przebudową ulic i budową ronda wykona wybrana w drodze przetargu Firma Budowlano-Drogowa „BAKAMEX” Janusz Bakalarz z Kielc. Umowa z wykonawcą została podpisana 25 maja br. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa oraz członków Tadeusza Bałchanowskiego i Adama Cioka. Tej inwestycji od lat wyczekiwali mieszkańcy osiedla Dolna Kamienna.  

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 408 923,99 zł. Powiat Skarżyski pozyskał na ten cel ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę w wysokości ponad 1,8 mln zł pokryje z własnego budżetu. 

Jak zapewnia wykonawca — Firma Budowlano-Drogową „BAKAMEX” Janusz Bakalarz z Kielc na teren budowy zamierza wejść w czerwcu po przekazaniu terenu budowy i uzgodnieniach związanych organizacji ruchu. W pierwszej kolejności firma przystąpi do robót rozbiórkowych i prac podziemnych jak m.in. kanalizacje, oświetlenia, a następnie wykonanie dróg i ronda.        

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy robót najpóźniej 1 czerwca. Zgodnie z zawartą umową zadanie powinno zostać ukończone do 25.11.2023 r.