Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Data:

Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Nagroda Kultury  przyznawana jest przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

Wnioski o Świętokrzyską Nagrodę Kultury należy składać w terminie: od 1 czerwca do 1 września 2023 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce